08 – 10 35 35 | info@allafall.se

Föredrag

 

Föreläsning om hälsa

Hos Alla Fall finns det många specialist terapeuter som bidra med sina kunskaper i föreläsningar både på kliniken på Gästrikegatan samt ute hos föreningar och företag.

Exempel på de områden som föreläses om
– Kostens betydelse för hälsa
– Sambandet ”kropp & knopp” för att motverka värk och rörelseproblem
– Hur uppstår stress och hur det påverkar rörlighetsförmågan.
Självhjälps lösningar.
– Tränings kunskap.  ”Från metod till egen insikt om kroppsfunktionerna”.

Vi hjälper dagligen människor som upplever symptom med smärta, trötthet och rörelseproblem.
Ofta behövs egna förändringar ivardagen och/eller i träningen och då är våra föreläsningar en bra grund för att upptäcka de egna dolda förutsättningarna som finns i kroppen för att påverka din hälsosituation och prestationsförmåga.

Den här föreläsningen ger dig ökade kunskaper om hur du kan optimera din hälsa och livskvalitet. Vi tar upp människans totala hälsa, och ser på fundamentala livsstilsfaktorer som mentala processer, kost, rörelse och sömn.

Som deltagare ska du efter föreläsningen känna till kroppens grundläggande mekanismer och kunna göra val som styr din hälsa i rätt riktning mot ett ännu bättre liv.