08 – 10 35 35 | info@allafall.se

Behandlingar

Naprapati

Naprapati är en form av manuell behandling där man kombinerar justering av ryggrad och extremiteter med behandling av sekundära spänningstillstånd som uppstår i mjukdelarna. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder ”finna orsak” och grekiskans patos som betyder lidande. Kortfattat ”finna orsaken till lidande”. 

En naprapat letar alltid efter en underliggande orsak till smärta. Det betyder till exempel att orsaken till huvudvärk inte nödvändigtvis sitter i huvudet. En behandling hos AllaFalls naprapater består först och främst av en grundlig undersökning av dina muskler och leder. När underliggande orsak(er) till problemet är identifierad, behandlas denna genom justering av den stela leden, triggerpunktsbehandling, akupunktur och andra väletablerade behandlingsmetoder.

Naprapatin utvecklades under 30-talet i USA har och sitt ursprung i chiropraktiken.

Akupunktur

Akupunktur är en del av traditionell kinesisk medicin (TCM) som har praktiserats i Kina under många tusen år. Akupunktur används effektivt som smärtlindring och för att påskynda läkning vid en rad olika symtom. Tekniker väl ansedda inom jukvården och godkända av Socialstyrelsen.

Akupunktur innebär att tunna nålar sätts på bestämda punkter på kroppen. Akupunkturpunkterna befinner sig i ett nät av meridianer och i dessa meridianer finns strömmar av energi. Enligt TCM är denna energicirkulation kroppens väsentligaste funktion.

Många av akupunkturpunkterna ligger ganska nära hudytan men kan även behandlas intra-muskulärt med nålar. Sjukdom anses uppstå på grund av blockeringar eller obalans i energisystemet. Genom att behandla akupunkturpunkterna återupprättas harmonin i kroppen.

Massage

Massage är en gammal behandlingsmetod där musklerna bearbetas med händerna. Massören behärskar ett flertal olika massagemetoder och tekniker vars gemensamma syfte är att lösa upp och motverka muskelspänningar. En massörs behandling kan därför variera kraftigt från patient till patient. Behandlingen kan antingen vara riktad mot att förebygga besvär eller att behandla direkta problem som onda axlar, nackspärr, ryggskott, trötta ryggar, ledbesvär, tennisarmbågar, huvudvärk mm.

Manipulationsbehandling

På Alla Fall har vi under drygt tjugo år studerat hur människokroppen fungerar under rörelse.

Dessa studier har lett fram till framgångsrika behandlingsmetoder för människor med rörelserelaterade problem såsom ryggvärk, huvudvärk, besvär från armar – ben – fötter mm.

Genom att se hur kroppen rör sig och därefter påverka nervsystemet genom att behandla olika leder med manipulation ges kroppen förutsättning till läkning.

Kroppen påverkas konstant av jordens dragningskraft. För att tåla stora belastningar har ryggraden kurvaturer.

Genom yttre påverkan fall, slag etc under uppväxtåren påverkas en del av kotpelaren som leder till att förändringar uppstår i kurvaturerna.
Det medför att musklernas funktioner förändras och vi får stela partier i kotpelaren. Rörelsemönster ändras utan att vi märker det. Vi kompenserar de ”fel” som uppstått. Till slut orkar inte kroppen kompensera längre utan reagerar i stället med smärta. Genom att påverka de ”låsta” delarna av kotpelaren avlastas det som gör ont och kroppens egen självläkning kan ta vid.

AnsiktsZonterapi

Målsättningen med zonterapi är att förebygga hälsoproblem, lindra de som redan existerar och förhindra att de blir kroniska.

Zonterapi i ansiktet går ut på att bearbeta grunden till kroppens fysiska, kemiska och psykiska obalanser. Med hjälp av en diagnosteknik i behandlingen är det möjligt att analysera orsaken till olika symptom.

Stimuleringen av zoner och punkter i ansiktet har en positiv inverkan på meridianer, centrala nervsystemet och blod/lymfans kretslopp. Meridianerna och dess förgreningar har förbindelse med kroppens vitala organ och centrala nervsystemet. Detta är en grundläggande princip i zonterapin. Det är alltså möjligt att med hjälp av av denna behandling stimulera specifika sinnesnerver och hjärncentras funktioner som påverkar bl a rörelse, känslor, minne och hormonsystemet, samt flera andra funktioner.